Oferta : Analizy biznesowe

Na potrzeby Klientów dokonujemy analiz, audytów obecnych procesów biznesowych przedsiębiorstwa w kontekście wykorzystania istniejących systemów informatycznych firmy SAP. Wynikiem czego jest całościowe zestawienie procesów funkcjonujących w firmie, jak np. proces „od zakupu do płatności” (purchase to pay), „od zamówienia sprzedaży do zaksięgowania wpływu” (order to cash), cykl planistyczny wraz z analizą poszczególnych etapów, wskazaniem obszarów, ścieżek krytycznych i sugestiami co do ewentualnych poprawek lub usprawnień i sposobu ich wdrożenia.

W przypadku wdrożeń rozwiązań informatycznych, efektem takich analiz może być również opracowanie rozbieżności (tzw. „gap analysis”) pomiędzy procesami obecnie funkcjonującymi  w przedsiębiorstwie (środowisko „as-is”), a procesami, które mają zostać wdrożone wraz z uruchomieniem nowego rozwiązania informatycznego (środowisko „to-be”). Również w tym przypadku przydatna jest kategoryzacja rozbieżności na krytyczne dla ciągłości i zyskowności biznesu oraz na te, które są mniej istotne.

KONTAKT
Tel: 601 673 541
Fax: 52 381 30 88
email: asap@asapconsulting.pl
projektowanie stron www, bydgoszcz