Doświadczenie : Wdrożenia

Poniżej znajdziecie Państwo informacje o naszych projektach i wdrożeniach oraz o rolach jakie w nich pełniliśmy. Jeśli potrzebne będą szczegółowe informacje, to prosimy o kontakt.

 • 2010: Wsparcie użytkowników i drobne rozszerzenia systemu w obszarach logistyki: sprzedaży i dystrybucji, gospodarki materiałowej (SD, MM)
  branża: handel towarami
 • 2009: Usprawnienie procesów MRP i wymiana dokumentów zakupwych drogą elektroniczną (EDI)
  branża: produkcja sprzętu elektronicznego
 • 2009: Wsparcie wdrożenia SAP (roll-out) w obszarze kontroli jakości (QM)
  branża: produkcja żywności
 • 2009: Wsparcie wdrożenia obsługi procesów produkcyjnych (PP)
  branża: produkcja sprzętu elektronicznego
 • 2007-2009: Migracja danych pomiędzy systemami SAP podczas wdrożenia nowego modelu SAP (roll-out) - zakres danych: finanse, controlling, sprzedaż, zakupy, gospodarka materiałowa, planowanie, produkcja, bilans otwarcia
  banża: produkcja i handel dobrami szybkozbywalnymi
 • 2006-2007: Wsparcie reorganizajci procesów w kontroli jakości (QM)
  branża: produkcja dóbr szybkozbywalnych
 • 2006: Wsparcie tworzenia procesów dla magazynu centralnego i podwykonawstwa (subcontracting) w zakresie planowania (MRP), gospodarki materiałowej (MM), kontroli jakości (QM)
  branża: handel dobrami szybkozbywalnymi
 • 2005-2006: Wdrożenie obsługi gospodarki magazynowej (WM)
  branża: produkcja produktów mrożonych
 • 2005-2006: Wdrożenie nowego wydziału produkcyjnego (PP, WM, MM)
  branża: produkcja dóbr szybkozbywalnych
 • 2005: Wsparcie migracji danych i interfejsów podczas wdrożenia systemu do planowania: SAP APO, modułów: PPDS/SNP
  branża: produkcja dóbr szybkozbywalnych
 • 2004-2005: Wsparcie wdrożenia systemu SAP w zakresie gospodarka materiałowa, zakupy (MM) w krajach nadbałtyckich
  branża: handel dobrami szybkozbywalnymi
 • 2004: Wsparcie migracji danych i interfejsów podczas wdrożenia systemu do planowania: SAP APO, w zakresie APO DP
  branża: handel dobrami szybkozbywalnymi
 • 2003: Wdrożenie procesu naliczania opłaty produktowej
  branża: produkcja i handel dobrami szybkozbywalnymi
 • 2002-2009: Wsparcie blisko 2000 użytkowników i rozwój systemu w obszarach logistyki: produkcji, planowania, zakupów, gospodarki materiałowej, gospodarki magazynowej, kontroli jakości
  Wsparcie dla 4 fabryk, 3 magazynów centralnych, biura głównego rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w Polsce
  branża: produkcja i handel dobrami szybkozbywalnymi
 • 2002: Wdrożenie systemu uprawnień w systemie SAP w oparciu o struktury kadrowe utrzymywane w modułach kadrowo-płacowym dla blisko 2000 użytkowników
  branża: produkcja i handel dobrami szybkozbywalnymi
 • 2002: Wdrożenie systemu kodów kreskowych w oparciu o procesy gospodarki magazynowej i produkcji
  branża: produkcja dóbr szybkozbywalnych
 • 2001: Wsparcie w zakresie produkcji i planowania, gospodarki magazynowej, interfejsów, wdrożenia systemu SAP w 4 fabrykach, kilku magazynach centralnych, biurze głównym rozmieszczonych w różnych lokalizacjach w Polsce
  branża: produkcja i handel dobrami szybkozbywalnymi
KONTAKT
Tel: 601 673 541
Fax: 52 381 30 88
email: asap@asapconsulting.pl
projektowanie stron www, bydgoszcz